Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, w wyniku realizacji projektu „Zwiększenie możliwości
funkcjonowania branży szkoleniowej w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności
pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów
wywołanych stanem epidemii poprzez wdrożenie nowego oprogramowania umożliwiającego
świadczenie usług online” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Os Priorytetowa 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i
przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii Covid 19, Działanie 6.2 Wsparcie
MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację - wprowadziło w marcu 2023 roku do swojej oferty
szkoleniowej szkolenia on-line.
Szkolenia te odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym – tzn. trener prowadzi usługę na
żywo przez komunikatora. Do przeprowadzenia szkoleń on-line wykorzystywana jest nowoczesna
platforma szkoleniowa, z szeregiem funkcjonalności ułatwiających komunikację między uczestnikiem
a prowadzącym szkolenie trenerem.


 

 


Kliknij tutaj aby poznać całą ofertę kursów online

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.