odnawialne zrodla energii

 

Odnawialne źródła energii to idealny sposób na ochronę środowiska i spełnienie unijnych zobowiązań przestawionych w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Jakiej energii potrzebuje Polska?

 

 

Pięć najpopularniejszych w Polsce źródeł energii odnawialnej to wiatr, woda, słońce, geotermia i biomasa. Te, które z nich będą najbardziej opłacalne w Polsce niedługo się okaże. Jeśli cena energii będzie wysoka, finalnie za wszystko zapłacą niestety gospodarstwa domowe. Co mówią polscy politycy na temat OZE?

 

Odnawialne źródła energii coraz popularniejsze

Z roku na rok odnawialnej energii mamy coraz więcej  chociażby dlatego, że rośnie chęć ochrony środowiska przyrodniczego Polski, coraz trudniej pozyskać surowce krajowe a polityka klimatyczna ONZ jak i Unii Europejskiej kładzie coraz większy nacisk na ekologiczne rozwiązania.  Udział OZE w energetycznym bilansie wzrasta z każdym rokiem, w roku 2001 stanowił on 5% obecnie jest już ponad 12%.

Zwolennicy OZE, która stanowi idealną przeciwwagę dla energii atomowej argumentują jej wybór tym, że rozwój wytwarzania energii odnawialnej przyniesie same korzyści nie tylko dla środowiska ale i polskiej gospodarki, która stworzy nowe miejsca pracy w nowych zakładach i instytucjach badawczych związanych z innowacyjnymi technologiami.

 

Intensywny rozwój źródeł odnawialnej energii mógłby być odpowiednią strategią dla Polski

Według Krzysztofa Kłosowskiego, posła Twojego Ruchu elektrownie dają możliwość zatrudnienia kilkuset osób.  Kontynentalna sieć farm słonecznych i wiatrowych jest w stanie zapewnić miejsca pracy setkom ludzi, jak i przyczynić się do obniżenia różnic społecznych. Intensywny rozwój źródeł odnawialnej energii mógłby być odpowiednią strategią dla Polski a dodatkową szansą na rozwój innowacyjności mógłby być udział  krajowych ośrodków badawczych w pracach nad nowymi źródłami energii. Co więcej przekonuje do energetyki wiatrowej, agroenergetyki oraz do rozwoju modelu prosumenckiego, szczególnie, że Polska ma największy potencjał w dziedzinie rolnictwa energetycznego. Wiele milionów hektarów ziemi jest niewykorzystana i leży odłogiem a można byłoby zagospodarować gleby najniższej klasy pod uprawę roślin energetycznych.  Z wykorzystaniem agroenergetyki Polska byłaby w stanie wyprodukować wystarczającą ilość biogazu.

Z kolei Cezary Olejniczak,  poseł na Sejm z ramienia SLD komentuje - Najważniejsze dla Polski powinno być bezpieczeństwo energetyczne budowane dzięki wykorzystaniu krajowych zasobów i źródeł energii. Takimi źródłami są bogate zasoby węgla i odnawialne źródła energii, takie jak woda, wiatr, biomasa i słońce. Rząd powinien wspierać te technologie, które dają najwięcej korzyści polskiej gospodarce. Czyli te, które można produkować w Polsce. Powinien wspierać energetykę prosumencką i mikroinstalacje, bo produkcja kolektorów społecznych, małych kotłów i generatorów na biomasę i biogaz, małych elektrowni wiatrowych, a także montaż i serwis może stać się polską specjalizacją. Z drugiej strony, warto jest wspierać rozwój morskich farm wiatrowych, w których budowie i serwisie mogą się specjalizować polskie stocznie i porty, przywracając do świetności polski przemysł morski – dodaje poseł.

Odnawialne źródła energii niestety nie są  najtańsze. Gdybyśmy chcieli bliżej im się przyjrzeć to zgodnie z analizą  Instytutu Energii Odnawialnej najdroższą energią okazuje się być ta pozyskana z wody i wód termalnych, natomiast tańszym rozwiązaniem okazuje się być energia wiatrowa i słoneczna.

 

Program termomodernizacji budynków

Według Krzysztofa Kłosowskiego Polacy żyją w tzw. "ubóstwie energetycznym" maksymalnie ogrzewając domy i mieszkania. Dobrym rozwiązaniem mógłby być wprowadzony na szeroką skalę program termomodernizacji budynków oraz zachęcenie nowych inwestorów do innowacyjnych projektów. Ponadto dla ochrony klimatu powinno się pomyśleć o redukcji emisji m.in. w transporcie i budownictwie.

Jak twierdzi Jan Szyszko warto dbać o odpowiednie ocieplenie mieszkań i odpowiednią infrastrukturę. Ważnym aspektem jest to co opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego. W Polsce istnieje tendencja do wprowadzania energetyki wiatrowej, która jest wyższa o 150 % od energii z tradycyjnego źródła. Zdaniem Jana Szyszko największy nacisk powinno się kłaść na biomasę oraz inwestowanie w  fotowoltaikę.

W związku z różnymi punktami odniesienia, a także odmiennym etapem rozwoju gospodarczego, polskiemu rządowi niełatwo jest zaakceptować rozwiązania, które są proponowane przez Unię Europejską. Polski rząd w zakresie źródeł odnawialnych stoi pod znakiem zapytania. Z jednej strony musi realizować założenia pakietu klimatycznego, zaś z drugiej – najpilniejszymi potrzebami inwestycyjnymi są sieci przesyłowe i modernizacje starych bloków wytwórczych. Jednak należy zrobić wszystko aby zadbać o przemyślany i mądry rozwój zielonej energii w Polsce.