Realizowane Projekty

PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej
KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI i KWALIFIKACJI
Kierunek - zawodowy sukces!
Mazowieckie Centrum Aktywizacji
CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej
WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej
Zwiększenie możliwości funkcjonowania branży szkoleniowej w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii poprzez wdrożenie nowego oprogramowania umożliwiającego świadczenie usług online
Świętokrzyska Aktywizacja

Zrealizowane Projekty

 • Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!
 • Inteligentne specjalizacje - nowoczesne kwalifikacje
 • PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU ZAWODOWEGO - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy
 • Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji
 • AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY!
 • Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET
 • ZAWODOWY PO WER - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim
 • MAŁOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej
 • MAŁOPOLSKA AKADEMIA SUKCESU
 • Nowe Jutro z POWER-em program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE Centrum Kompetencji i Kwalifikacji
 • WIELKOPOLSKIE WSPARCIE W STARCIE NA RYNKU PRACY - Program Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 r.ż.
 • WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji 30+
 • Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET
 • Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy
 • Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego - edycja 2.0
 • DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ROZWOJU I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 30+
 • KSZAŁCENIE NA FALI
 • Świętokrzyskie Centrum Rozwoju Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
 • Śląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+
 • Lepszy start w zawodową przyszłość

Wskazane projekty zostały zrealizowane przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w perspektywie finansowej EFS 2014-2020, natomiast w perspektywie finansowej EFS 2007-2013 stowarzyszenie zrealizowało 55 projektów na obszarze kilkunastu województw.