Realizowane Projekty

Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!
Inteligentne specjalizacje - nowoczesne kwalifikacje
Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy
Podkarpackie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji
Aktywni na podkarpackim rynku pracy!
Łódzkie CENTRUM ROZWOJU Kompetencji i Kwalifikacji NEET
ZAWODOWY PO WER - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim
MAŁOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Centrum Kompetencji i Kwalifikacji
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI 30+
Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy
Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET