Dofinansowanie dla firm

DO 85%

Sprawdź szanse na dofinansowanie,
zostaw kontakt, oddzwonimy!

Minimalna wartość projektu - 500 000 PLN

Dane podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Pozyskujemy dotacje.
Skutecznie.

 

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, w wyniku realizacji projektu „Zwiększenie możliwości
funkcjonowania branży szkoleniowej w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności
pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów
wywołanych stanem epidemii poprzez wdrożenie nowego oprogramowania umożliwiającego
świadczenie usług online” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Os Priorytetowa 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i
przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii Covid 19, Działanie 6.2 Wsparcie
MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację - wprowadziło w marcu 2023 roku do swojej oferty
szkoleniowej szkolenia on-line.
Szkolenia te odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym – tzn. trener prowadzi usługę na
żywo przez komunikatora. Do przeprowadzenia szkoleń on-line wykorzystywana jest nowoczesna
platforma szkoleniowa, z szeregiem funkcjonalności ułatwiających komunikację między uczestnikiem
a prowadzącym szkolenie trenerem.


 

 


Kliknij tutaj aby poznać całą ofertę kursów online

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do kontaktu! dotacje@crse.org.pl
tel.: 604 722 298, 882 052 304

Dotacje

 • Doświadczenie

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, której jednym z głównych celów jest wspieranie przedsiębiorczości. Podstawowe działanie realizowane przez CRSE, które temu służy, to ułatwianie dostępu do kapitału finansowego, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków UE na dokonywane przez firmy inwestycje.

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to nieprzerwane, 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze środków UE na obszarze całego kraju oraz doświadczony personel. Eksperci CRSE, to doradcy i konsultanci o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, posiadający doświadczenie zdobyte w sektorze zarówno prywatnym, jak i państwowym. Nasi specjaliści to: naukowcy, ekonomiści, prawnicy, inżynierowie, socjologowie, doradcy zawodowi, z wiedzą popartą wieloletnią praktyką w instytucjach administracji publicznej, bankach, uczelniach oraz przedsiębiorstwach.

  Specjaliści Ci stanowią swoistego rodzaju kapitał, który inwestujemy w opracowywane przez nas projekty o dofinansowanie, a dzięki pewności co do ich kwalifikacji, nie pobieramy jakiegokolwiek wynagrodzenia przed uzyskaniem dofinansowania dla określonego projektu. Podejście, które reprezentujemy stawia nas w sytuacji, w której tylko i wyłącznie sukces opracowanego i przyjętego do realizacji projektu, czyli takiego który otrzyma dofinansowanie jest dla nas sukcesem finansowym, czyli takim za który otrzymujemy wynagrodzenie.

  Zapraszamy do kontaktu!
  dotacje@crse.org.pl
  tel: 662 061 801

 • W ramach oferowanej usługi doradczej, podczas której opracowujemy projekt o dofinasowanie informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania, analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na co dzień współpracujemy oraz nawiązać współpracę z bankami lub instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.


  Po dokonaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa naszą rolą jest:


  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym m.in.

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,
  • opracowanie budżetu, wskaźników projektu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej,
  • obsługa w zakresie pozyskania finansowania wkładu własnego/środków trwałych planowanych do zakupu w ramach projektu/środków obrotowych na prefinansowanie dotacji,
  • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,
  • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

  Po zatwierdzeniu do dofinansowania projektu o dofinansowanie, świadczymy kompleksowe doradztwo na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, sprawozdawczości oraz jego rozliczenia, w którego zakres wchodzi m. in.:

  • przygotowanie i nadzór nad postępowaniami ofertowymi,
  • wsparcie w zakresie odpowiedniego oznaczenia dofinansowania UE i promocji projektu,
  • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, protokoły, umowy) i wskazanie ewentualnych korekt w tym zakresie, w tym:
   • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
   • kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków – rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,
   • przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,
   • weryfikacja poprawności merytorycznej umów i ich zgodności z wymogami wytycznych programowych,
   • monitorowanie czasu pracy personelu projektu i kwalifikowalności wydatków w tym zakresie,
  • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,
  • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie kontroli bądź rozliczania wniosku,
  • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą,
  • uczestnictwo w każdej kontroli,
  • przygotowanie i wprowadzenie ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu.

  Zapraszamy do kontaktu!
  dotacje@crse.org.pl
  tel: 662 061 801

kursy dla fizjoterapeutów

Co nas wyróżnia

Jedną z naszych zalet jest to, że jesteśmy z Państwem od samego początku, kiedy podejmą Państwo decyzję o inwestycji, aż do całkowitego rozliczenia projektu o dofinansowanie oraz ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA.

Ponadto całkowite ryzyko związane z czasochłonnym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej spoczywa jedynie na nas. A wynagrodzenie pobieramy TYLKO I WYŁACZNIE W PRZYPADKU SUKCESU. Z tego względu cechuje nas profesjonalizm, konsekwencja i upór w dążeniu do wspólnego sukcesu.

Każdy projekt to dla nas wyzwanie, które wymaga INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA.

300 Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje inwestycyjne, których łączna wartość przekroczyła kwotę 300 mln PLN.
200 Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje inwestycyjne ze środków unijnych na kwotę ponad 200 mln PLN.
90 Nasza skuteczność w latach 2014-2019 to ok. 90% pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie spośród wszystkich złożonych.

Nasi Klienci

Klienci o Nas

dofinansowanie unijne
Zakład produkcji Wykrojników WERTEKS s.c. - P. Ochab, S. Świerk "CRSE jest godną polecenia instytucją doradczą, jest skuteczna w swoich działaniach, swoje zadania wypełnia rzetelnie i terminowo."
dofinansowanie unijne
Transsystem - Spółka akcyjna spółka komandytowa "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego na każdym etapie współpracy wykazywało zaangażowanie, do zadań podchodzi z pełnym profesjonalizmem. Ponadto dysponuje kadrą posiadającą wiedzę oraz doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich."
dofinansowanie unijne
Stefan Pietrzyk - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KRAUS” "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego przygotowało dokumentację aplikacyjną, a także w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 nadzorowało realizację projektu polegającego na wdrożeniu do oferty mojej firmy innowacyjnych produktów (…) Polecam Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jako rzetelną firmę do współpracy."
dofinansowanie unijne
Paweł Majchrzak - Firma Usługowa Komines "Zaangażowanie oraz wiedza jaką dysponuje kadra pozwoliło sprawnie, z sukcesem zrealizować i rozliczyć zawarte w projekcie działania. Polecam Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jako rzetelną firmę świadczącą usługi doradcze."
dofinansowanie unijne
KAMIENIARSTWO - Tomasz Mindikowski "Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego jest godną polecenia organizacją świadczącą usługi doradcze. W swojej pracy wykazuje się skutecznością, zadania wypełnia rzetelnie i terminowo."
dofinansowanie unijne
ALTERECO - Lucjan Dziak "Stowarzyszenie opracowało dokumentację niezbędną do pozyskania dofinansowania, a także uczestniczyło w realizacji projektu. Współpraca przebiegała w sposób sprawny, organizacja dbała o terminowość zadań. Kadra wykazała się ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej."
dofinansowanie unijne
Anna Rąkoska - fizjoterapeutka, NZOZ „Justynka” w Kolbuszowej "Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, zarówno pod względem przedstawienia wiedzy jak i ze strony organizacji kursu. Wykładowca w pełni profesjonalnie przedstawił swoją ogromną wiedzę z tego zakresu. Materiały szkoleniowe w sposób jasny pomagają w omawianych zagadnieniach. Zdecydowanie będę polecać innym osobom kursy organizowane przez CRSE."
dofinansowanie unijne
Anna Rojek - fizjoterapeutka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEA s.c. w Łańcucie. "Szkolenie oceniam bardzo wysoko, zarówno przygotowanie merytoryczne prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy i kontakt z uczestnikami jak i przygotowanie od strony technicznej (miejsce, materiały szkoleniowe). Kurs daje konkretną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwala poszerzyć wiedzę na temat konkretnych jednostek chorobowych."
dofinansowanie unijne
Aleksandra Kiper - fizjoterapeutka, Rehabilitacja Środowiskowa KUBA w Cząstkowicach. "Szkolenie podniosło mój warsztat kliniczny. Poszerzyło umiejętności diagnozowania pacjentów i dokładnie celowanej pracy/terapii. Prowadzący w sposób przejrzysty przekazywał wiedzę. W czasie całego kursu panowała bardzo miła atmosfera, co dodatkowo sprawiło, że łatwiej przyswajaliśmy niekiedy trudny materiał."