Struktura wszystkich biznesplanów powinna opisywać rodzaj działalności, charakter oferowanych usług, źródła finansowania oraz metody wejścia na rynek wraz z promocją. Plan zawiera kalkulacje kosztów planowanych inwestycje i teych, które są już realizowane.

Fizjoterapeuci będą coraz bardziej potrzebni


Dobry biznesplan gabinetu fizjoterapii powinien zacząć się od prognozowanych długo- i krótkoterminowych celów oraz metod ich realizacji. Powinien również uwzględniać aktualne otoczenie prawne i gospodarcze danego sektora rynku i jego prognozy.
Zastanów się, jakie masz szanse powodzenia? Tempo starzenia się naszego społeczeństwa rośnie, a wraz z nim usługi rehabilitacyjne i inne z opszaru fizjoterapii. Warto skalkulować jakie usługi jesteś w stanie świadczyć i zestawić je z prognozami dotyczącymi potrzeb rynkowych. Zazwyczaj fizjoterapeuci wybierają początkowe specjlizacji, by po czasie, wraz z zakupe nowego sprzętu, poszerzyć zakres usług.

Miejsce pracy i promocja fizjoteraputy


Wraz z pojawieniem się na rynku trzeba uwględnić lokalną konkurencję - zawód fizjoterapeuty ściśle powiązany jest z lokalizacją Twojego gabinetu, ma to niezwykle istotne znaczenie. Druga sprawa to promocja. W dobire prac siedzących młodego pokolenia i wzrostu problemów fizjoterapeutycznych nawet u dzieci, warto postawić na media społecznościowe, choć reklamy w gazecie czy ulotki nie tracą na znaczeniu dla klientów starszej daty.

Kosztorys gabinetu fizjoterapii


Biznesplan gabinetu fizjoterapii musi zawierać kalkulację wszystkich kosztów, zarówno tych zmiennych (z marżą), stałych, a także planowany rachunek zysków i strat, podatki i prognozy finansowe. Skalkulujmy jaki wkład własny posiadamy, jakimi metodami sfinansujemy pozostałą część - porozmawiaj z fachowacami, na jakich warunkach otrzymasz finansowanie obce.
Koszty, które pokryjesz zazwyczaj raz to takie jak cena remontu, wyposażenia lokalu, które przystosują miejsce do świadczenia usług fizjoterapeutycznych. Zaplanuj wydatki na malowanie, meble, specjalistyczny sprzęt - to oczywiste wydatki. W kosztorysie musisz uwzględnić wszystkie, np. również kasy fiskalne, terminale do płatności bezgotówkowych i stanowiska komputerowe.
Do stałych kosztów gabinetu fizjoterapii należy zaliczyć czynsz, ubezpieczenia ZUS, koszty administracyjne, a także wydatki, jakie poniesiesz w związku z dojazdem do pacjentów.
Najtrudniejszą częścią do przewidzenia są przychody, które zależą przede wszystkim od struktury oferowanych usług, zapotrzebowania na usługi, liczby stałych klientów ale i liczby zatrudnionych pracowników.

Czytaj także: Zwolnienia z VAT - fizjoterapeuta

Dobry biznesplan dla fizjoterapeuty


Gdy czujesz powołanie do pracy z ludźmi, pomocy im w odzyskiwaniu sprawności ruchowej, ale i psychicznej, zawód fizjoterapuety jest dla Ciebie. Pamiętaj jednak by skalkulować swoje szance i mocne strony. Pamiętaj o tym by uczestniczyć w szkoleniach dla fizjoterapeutów.

Przydatne wzory:

https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostałe/przedsiębiorczość/14303-biznesplan_przykład.html

https://atwdb.pl/artykuly/biznesplan3.pdf