Z uwagi na ograniczenia ruchowe i stan zdrowia pacjenta, często rehabilitacja nie może odbywać się w specjalistycznych ośrodkach i gabinetach rehabilitacyjnych. Nie jest to jednak przeszkodą niemożliwą do pokonania. Można zorganizować rehabilitację w warunkach domowych. Jak to wygląda i kiedy będzie to zalecane?Na zlecenie lekarza


Lekarz prowadzący może skierować pacjenta na rehabilitację, w tym rehabilitację domową. Przeznaczona jest ona dla osób, które nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do zakładu rehabilitacyjnego.

Pacjent lub jego opiekun, który otrzyma skierowanie na rehabilitację domową, umawia się w przychodni mającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na terminy zabiegów odbywanych w warunkach domowych. Rehabilitacja - w ośrodku lub w domu jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych, choć istnieją pewne ograniczenia. Na podstawie ubezpieczenia w NFZ pacjentom ze skierowaniem przysługuje rocznie maksymalnie 80 dni zabiegowych w rehabilitacji domowej. W każdym z tych dni może się odbywać do 5 zabiegów. Ze względów medycznych, w ściśle określonych przypadkach, dyrektor oddziału NFZ może zdecydować o przedłużeniu rehabilitacji domowej.Kto korzysta z rehabilitacji w warunkach domowych?

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów - staw kolanowy

Z rehabilitacji w domu mogą korzystać wyłącznie te osoby, które nie są samodzielne w poruszaniu się, czyli cierpią na zaburzenia funkcji motorycznych, co spowodowane może być:

  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, odpowiadającymi piątemu stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa,
  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu przez 12 miesięcy od dnia powstania owego uszkodzenia,
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - również w okresie 12 miesięcy od dnia uszkodzenia,
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz do 6 miesięcy po operacji endoprotezoplastyki,
  • chorobami przewlekłymi, postępującymi, w tym rdzeniowym zanikiem mięśni, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, guzami mózgu itp.,
  • urazami kończyn dolnych - jedynie przez 6 miesięcy od dnia powstania urazu. 

Z rehabilitacji tego rodzaju korzystać mogą też na zalecenie lekarza osoby znajdujące się w stanie wegetatywnym. Podstawą prawną dla warunków rehabilitacji domowej jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Przydatne linki:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/994978,rehabilitant-przyjedzie-do-domu-pacjenta.html