logaUnia

O projekcie

Tytuł projektu: Zwiększenie możliwości funkcjonowania branży szkoleniowej w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii poprzez wdrożenie nowego oprogramowania umożliwiającego świadczenie usług online

 

Wartość projektu: 298.000,00 PLN

 

Dofinansowanie ze środków UE: 253.300,00 PLN

 

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Oś Priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

 

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

 

Okres realizacji: 01.08.2022 - 31.03.2023

 

Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w organizacji nowego rozwiązania cyfryzacyjnego, a tym samym nowego produktu do oferty – szkoleń online poprzez zakup specjalistycznej usługi programistycznej „szytej na miarę” wraz z niezbędnym zakupem środków trwałych (laptopy, serwer, dyski serwerowe, szafa serwerowa, zasilacz awaryjny, tablice interaktywne - monitory interaktywne) w okresie od dnia 01.08.2022 do dnia 31.03.2023.

 

Planowane efekty

 

- wprowadzenie przez CRSE innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych;
- wdrożenie innowacji produktowej (wprowadzony nowy produkt – szkolenia online) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19