Dzięki tym przepisom Polska znalazła się w gronie 27 państw Unii Europejskiej , w których zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym. Celem tych zmian jest zapewnienie lepszej jakości i skuteczności leczenia oraz zagwarantowanie pacjentom bezpieczeństwa podczas zabiegów. Dzieje się tak, ponieważ ustawa reguluje ramy prawne do wykonywania zawodu, więc fizjoterapeutami będą mogły zostać jedynie osoby o określonych kwalifikacjach. Zawód ten stał się kolejnym samodzielnym zawodem medycznym. Podnosi to status zawodu fizjoterapeuty a także chroni prawnie ten tytuł. Zmiana przepisów zwiększy rolę fizjoterapeutów w przy leczeniu pacjenta, jednak zwiększy wymagania odnośnie kwalifikacji osób starających się zdobyć ten zawód.

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów - staw kolanowy

Czym zajmuje się fizjoterapeuta

Ustawa reguluje zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Ogólnie chodzi o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a konkretniej fizjoterapeuci zajmą się diagnostyką funkcjonalną, prowadzeniem fizykoterapii i masażu,  fizjoprofilaktyką oraz opiniowaniem i orzekaniem odnośnie stanu zdrowia pacjentów poddawanych fizjoterapii.  Zostaną zobowiązani do wykonywania zawodu z przestrzeganiem zasad etyki i praw pacjenta, czyli wykonując czynności  w procesie leczenia przy zapewnieniu pacjentowi maksymalnego bezpieczeństwa. Fizjoterapeuta również powinien prowadzić dokumentację medyczną oraz przestrzegać tajemnicy lekarskiej.

 Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów Kinetic Control

Fizjoterapeuci a "lekarze"

Zgodnie z zasadą o współpracy z innymi zawodami medycznymi fizjoterapeuci uzyskają dostęp do dokumentacji pacjenta oraz podczas procesu leczenia będą się wymieniać uwagami z innymi lekarzami biorącymi w nim udział. Mają również prawo kwestionować zalecenia lekarzy oraz odmówić wykonania zabiegu, jeśli te budzą ich wątpliwości.

Sprawdź także: Kursy dla fizjoterapeutów FDM

Wykształcenie fizjoterapeuty

Dotychczasowe wymagania odnośnie uzyskania zawodu fizjoterapeuty zostały uzupełnione o przymus ukończenia 5-letnich studiów, odbycie 6-miesięcznej praktyki oraz zdanie państwowego egzaminu. Według nowych przepisów udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych bez odpowiednich uprawnień karane jest grzywną bądź pozbawieniem wolności.