podatki dla fizjoterapeuty

 

Jaką formę opodatkowania może wybrać fizjoterapeuta? Czy wymagane jest zgłaszanie VAT i czy osoba wykonująca usługi dla osób fizycznych musi posiadać kasę fiskalną ? Czy można prowadzić działalność bez rejestracji ? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w poniższym artykule.
Rejestracja działalności30 kwietnia 2018 roku została wprowadzona Konstytucja dla Biznesu, która zezwala na prowadzenie działalności bez rejestracji ale muszą być spełnione odpowiednie warunki.

Osoba fizyczna, której przychód miesięczny jest mniejszy niż 50 % minimalnej wartości wynagrodzenia może posiadać i prowadzić działalność bez rejestracji. Oznacza to, że przychód w roku 2018 nie powinien przekraczać 1050 zł (stawka minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł). W momencie, gdy przychód będzie wyższy niż wspomniany wyżej musi zostać on zarejestrowany.

 

>>Sprawdź także: Szkolenia Kinetic Control <<

>>Sprawdź także: Szkolenia FDM <<

 Formy opodatkowaniaPrzedsiębiorca rejestrujący firmę w Polsce może wybrać jedną z czterech form opodatkowania podatkiem dochodowym: podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa oraz zasady ogólne. Jeśli chodzi o fizjoterapeutę to może on zdecydować się na jedną z trzech form wymienionych powyżej z wyjątkiem opodatkowania na zasadzie ryczałtu.

Jeśli zdecyduje się na rozliczenie na zasadach ogólnych to podatek będzie wynosił w zależności od dochodów 18 % albo 32 % ( jeśli dochód przekroczy 85 528 zł rocznie ). Dodatkowo może on od wyliczonego podatku odjąć liczne ulgi oraz odliczenia.
Wybierając podatek liniowy fizjoterapeuta płaci podatek w wysokości 19 % bez względu jaka jest wartość dochodu. Ta forma rozliczenia może być wyjątkowa korzystna jeśli wartość dochodu będzie przekraczała 100 000 zł.

Karta podatkowa to trzecia możliwość rozliczania podatku. Wysokość podatku ustalana jest indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego i nie może przekroczyć podanych wartości w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.Rejestracja VATNa postawie art. 43 ust.1 pkt 19 ustawy o VAT można zostać zwolnionym od podatku za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Fizjoterapeuci mogą skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z VAT (bez względu jaki limit przychodu został osiągnięty), pod warunkiem, że służą zachowaniu stanu zdrowia pacjentów lub jego poprawie. Wyjątek mogą stanowić wszelkiego rodzaju masaże lecznicze i relaksacyjne, które podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23 %.Kasa fiskalna


Fizjoterapeuta nie musi posiadać kasy fiskalnej jeśli obrót wynosi mniej niż 20 000 zł. Jeśli sprzedaż na kasie fiskalnej rozpoczęła się w trakcie roku podatkowego to limit ten obliczany jest proporcjonalnie. W momencie, gdy podatnik przekroczy limit ma obowiązek zakupienia kasy fiskalnej oraz jej zainstalowanie w przeciągu dwóch miesięcy. Musi również prowadzić ewidencję sprzedaży przy jej użyciu.

 

Warto wiedzieć: Jakie opodatkowanie wybrać dla fizjoterapeuty